Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web

Kennel A-MO-RO

Štandart-Brazílska fila

FCI ŠTANDARD č.225


Krajina pôvodu: Brazília

Dátum publikácie oficiálne platného štandardu: 10.03.2004

Použitie: strážny pes

Klasifikácia FCI : skupina 2 – Pinče, bradáče, molosoidné a švajčiarske salašné psy
sekcia 2.1. – molosoidné psy, typu mastiff, bez skúšky z výkonu

Posledná revízia slovenského prekladu: Viera Staviarska, 26.10.2016

CELKOVÝ VZHĽAD: Typický moloss. Silné kosti, pravouhlá a kompaktná stavba tela, avšak harmonická so správnymi proporciami. Svojím mohutným telom prejavuje množstvo koncentrovanej obratnosti, ktorá je ľahko pozorovateľná. Pohlavný dimorfizmus musí byť veľmi dobre vyjadrený. Suky musia vyjadrovať evidentne samičí výraz a samci samčí.

DÔLEŽITÉ PROPORCIE: Papuľa je o niečo kratšia ako lebka. Dĺžka trupu meraná od ramenného kĺbu po zadok dosahuje veľkosť kohútikovej výšky plus 10%. Prevýšenie hornej línie v bedrách od kohútikovej výšky je 15%.

POVAHA A TEMPERAMENT: Odvaha, rozhodnosť a mimoriadna statočnosť sú typickými znakmi jeho povahy. Svojmu majiteľovi a rodine je oddaný, poslušný a veľmi tolerantný k deťom. Jeho vernosť je legendárna, inštinktívne vyhľadáva spoločnosť svojho pána. Typická je pre neho nedôvera k cudzím ľuďom. Je pokojný, s výraznou sebaistotou a sebadôverou, ktorú nenarúšajú ani neznáme zvuky alebo nečakané situácie. Neprekonateľný ochranca majetku, ktorý sa tiež inštinktívne oddáva lovu na vysokú zver či hnaniu dobytka. Aj keď jednou z typických vlastností plemena je odmeranosť smerom k neznámym osobám, obzvlášť vo vlastnom teritóriu, musí byť jednoducho ovládateľné a zvládateľné, obzvlášť vo výstavnom kruhu.

VÝRAZ: V pokoji je kľudný, vznešený a sebaistý. Nikdy nemá unudený alebo neprítomný výraz. Keď je vzbudená jeho pozornosť, jeho výraz je rozhodný, sprevádzaný tvrdým a prenikavým pohľadom.

HLAVA: Hlava fily je veľká, ťažká a masívna s veľkosťou úmernou k telu. Pri pohľade zhora pripomína lichobežník, do ktorého je zasadený hruškovitý tvar.

MOZGOVÁ ČASŤ:

Lebka: Z profilu s plynulou líniou od stopu k tylovému hrboľu, ktorý je výrazný hlavne u šteniat. Pri pohľade spredu je lebka veľká, široká s mierne klenutou hornou líniou. Bočná línia je mierne oblukovitá, smerom k papuli sa mierne zužuje a klesá takmer v kolmej línii.

Stop: Spredu je prakticky neviditeľný. Stredová ryha je mierna a plynulo prechádza stredom lebky. Pri poľade z boku je stop len ľahko vyznačený, prakticky ho tvorí len výrazné obočie.

TVÁROVÁ ČASŤ:

Nos: Dobre vyvinutý so širokými nosnými otvormi, ktoré ale nepokrývajú celú šírku hornej čeľuste. Čiernej farby.

Papuľa: Silná, široká a hlboká, vždy úmerná veľkosti lebky. Pri nasadení je veľmi hlboká, avšak jej hĺbka nie je väčšia ako dĺžka. Pri pohľade zhora je pod očami dobre vyplnená, smerom k strednej časti sa len ľahko zužuje a k prednej línii potom znova rozširuje. Z bočného pohľadu je horná línia rovná alebo mierne konvexná (rímsky nos), nikdy nie je zdvíhajúca sa, konkávna. Predná časť papule je takmer kolmá na most nosa s miernou priehlbinou pod nosovňou.

Pysky: Horný pysk je silný, previsnutý a padá cez dolný pysk v dokonalej krivke, pričom formuje dolnú líniu papule, ktorá je s hornou líniou takmer rovnobežná. Dolný pysk je priliehajúci k špičiakom dolnej čeľuste. Od nich je potom voľný so zúbkovaným okrajom. Okraje pyskov sú vždy viditeľné. Okraje pyskov majú tvar obráteného písmena U.

Čeľuste/zuby: Zuby sú výrazne širšie ako dlhšie, silné a biele. Horné rezáky sú pri koreni širšie a na špičkách ostré. Špičiaky sú silné, dobre a široko vsadené v čeľusti. Ideálny záhryz je nožnicový, prípustný je kliešťový záhryz.

Oči: Strednej veľkosti až veľké, mandľového tvaru, nasadené dostatočne široko od seba, uložené stredne hlboko až hlboko. Povolené farby sú od tmavo hnedej až po žltú, vždy v súlade so sfarbením jedinca. Voľnejšia koža môže spôsobiť zvesené spodné viečka. To nie je považované za chybu, lebo to zvýrazňuje melancholický výraz, typický pre plemeno.

Uši: Visiace, veľké, hrubé v tvare písmena V. V mieste nasadenia široké, ku špičke sa zužujú. Špičky sú zaoblené. Nasadené v zadnej časti lebky, v pokoji na úrovní očí. V afekte sa nachádzajú nad touto pozíciou. Nasadenie ucha je v prednej časti vyššie ako v zadnej. Uši sú visiace a priliehajúce k tvári, alebo sú zložené dozadu, pričom je vidieť ich vnútornú časť (ucho v tvare ruže).

KRK: Mimoriadne silný a dobre osvalený, pôsobí krátkym dojmom. V hornej časti je mierne klenutý s viditeľným prechodom – odsadením od hlavy. Na hrdle sa tvoria laloky.

TRUP: Silný, široký a hlboký, pokrytý silnou voľnou kožou. Hrudný kôš je dlhší ako brušná časť.

Vrchná línia: Kohútik je v zvažujúcej sa línii kvôli väčšej vzdialenosti lopatkových vrcholov. Kohútik je uložený nižšie ako bedrový hrboľ. Za kohútikom horná línia mení smer a plynulo sa zdvíha smerom k bedrám, bez náznaku kaprieho alebo sedlovitého chrbta.

Bedrá a slabiny: Bedrá sú kratšie a nie tak hlboké ako hrudný kôš. Bedrá a hrudník sú od seba viditeľne oddelené. Suky majú lepšie vyvinuté slabiny v spodnej časti. Pri pohľade zhora sú bedrá užšie ako hrudník a kríže, nemali by však vytvárať pás.

Kríže: Široké, dlhé, klesajúce pod uhlom 30 stupňov k vodorovnej línii, končiace plynulou krivkou. Nasadené o niečo vyššie ako kohútik. Pri pohľade zozadu sú kríže dostatočne široké, rovnako ako hrudník. U súk je prípustná o niečo väčšia šírka krížov.

Hrudník: Rebrá sú dobre klenuté ale ich oblúk nesmie ovplyvniť polohu lopatiek. Hrudník je hlboký a priestranný, siahajúci na úroveň laktí. Hrudná kosť je veľmi výrazná.

Spodná línia: Hrudník je dlhý a rovnobežný so zemou. Línia brucha smerom do zadu mierne stúpa, ale brucho nemá byť vtiahnuté ako u vipeta.

CHVOST: Pri koreni veľmi široký, stredne vysoko nasadený, smerom k pätám sa náhle zužuje. V akcii je chvost vysoko zdvihnutý, nesený v oblúku, ktorý je pri konci výraznejší. Chvost by nemal byť nesený stočený nad chrbtom alebo sa ho dotýkať.

KONČATINY:

HRUDNÉ KONČATINY:

Všeobecný vzhľad: Dĺžka končatiny od zeme k lakťu by mala predstavovať polovicu kohútikovej výšky.

Ramená: Partia pliec by mala byť tvorená dvomi rovnako dlhými kosťami – lopatkou a ramennou kosťou, pričom lopatka je v 45 stupňovom uhle k vodorovnej línii a ramenná kosť zviera s lopatkou uhol 90 stupňov. Spojenie lopatky a ramennej kosti vytvára ramenný kĺb, ktorý sa nachádza na rovnakej úrovni s predhrudím, avšak je uložený mierne za ním. Ideálne uloženie ramenného kĺbu je v polovici medzi lakťom a kohútikom. Pomyselná kolmica spustená z kohútika dole by mala prechádzať lakťom a dosahovať labku.

Predlaktie: Končatiny musia byť rovnobežné. Silné a rovné kosti.

Zápästie: Silné a viditeľné.

Záprstie: Krátke, mierne klesajúce.

Predné laby: Silné a dobre klenuté, nie príliš tesné. Jedinec stojí na hrubých prstoch a dlhých, širokých a hrubých vankúšikoch. V správnom postoji by mali laby smerovať dopredu. Silné, tmavé pazúry; biele pazúry sú povolené len vtedy, keď aj príslušné prsty sú biele.

PANVOVÉ KONČATINY:

Všeobecný vzhľad: O niečo ľahšie než hrudné končatiny, avšak nikdy nepôsobia tenkým dojmom v porovnaní s celkovou stavbou tela. Zadné nohy sú rovnobežné.

Stehná: Široké, so zaoblenými okrajmi, ktoré vytvára mohutné osvalenie vychádzajúce od bedrovej a sedacej kosti. Tieto tvoria krivku zadku, z toho dôvodu musí mať sedacia kosť dostatočnú dĺžku.

Päty: Silné.

Priehlavok: Mierne zvažujúci sa, dlhší ako zápästie predných končatín. Kolená a päty sú mierne uhlené.

Zadné laby: O niečo oválnejšie ako predné laby, inak identické. Bez vlčích pazúrov.

POHYB: Dlhý a pružný krok pripomínajúci pohyb mačkovitých šeliem. Základným znakom pohybu je mimochod (tzv. ťaví krok), kedy sa obe končatiny na tej istej strane pohybujú súčasne, čo spôsobuje vlnitý alebo hojdací pohyb hrudníka a bokov zvýraznený chvostom, keď je nesený vztýčene. Počas pohybu nesie hlavu nižšie ako je bedrová časť. V pokluse je pohyb plynulý, voľný a bez námahy s dlhým, silným a výdatným krokom. Cval je silný, dosahuje až prekvapujúcu rýchlosť u tak veľkého a ťažkého plemena. Vzhľadom na voľné viazanie kĺbov, typické pre molosov, pohyb fily nielen evokuje ale skutočne umožňuje robiť náhle a rýchle zmeny smeru.

KOŽA: Jedným z najdôležitejších znakov plemena je hrubá, voľná koža pokrývajúca celé telo, hlavne na krku, kde tvorí zreteľné laloky, ktoré môžu častokrát pokračovať aj po bokoch a na bruchu. Niektoré jedince majú záhyb po stranách hlavy alebo v kohútiku, ktorý môže prechádzať až po plecia. V pokoji by mala byť hlava bez vrások. V akcii pes nadvyhne uši a stiahnutá koža vytvorí na lebke medzi ušami malé pozdĺžne vrásky.

SRSŤ:

CHLPY: Krátke, hladké, husté a priliehajúce k telu.

FARBA: Pásikavá, piesková a čierna. Môže a nemusí mať čiernu masku. Vo všetkých povolených farbách sú povolené biele znaky na labách, hrudi a na konci chvosta. Biele znaky v srsti na iných častiach tela sú považované za chybu.

VEĽKOSŤ A VÁHA:

Výška v kohútiku:

Psy: od 65 cm do 75 cm

Suky: od 60 cm do 70 cm

Váha:

Psy: minimálne 50 kg

Suky: minimálne 40 kg

CHYBY: Akákoľvek odchýlka od vyššie popísaných charakteristík má byť považovaná za chybu a závažnosť, s akou bude posudzovaná má byť priamoúmerná jej rozsahu a vplyvu na zdravie a blahobyt psa.

ŤAŽKÉ CHYBY:

 • Kliešťový záhryz

 • Krátka papuľa

 • Malé uši

 • Vysoko nasadené uši

 • Príliš svetlé oči

 • Vrásky na hlave, keď je pes v pokoji

 • Predkus

 • Dvojitá brada (záhyby pred lalokom)

 • Voľný chrbát

 • Príliš úzke kríže

 • Stočený chvost nesený nad chrbtom

 • Nedostatočne hlboký hrudník

 • Akékoľvek odchýlky zápästia a priehlavku

 • Prehnané uhlenie zadných končatín (kosáková päta)

 • Krátke kroky (nedostatočne priestranný pohyb)

VEĽMI ŤAŽKÉ CHYBY:

 • Apatia a bojazlivosť

 • Kvadratická stavba tela

 • Malá hlava

 • Výrazný stop pri pohľade spredu

 • Krátky horný pysk

 • Vypuklé oči. Okrúhle oči. Nedostatočná pigmentácia očných viečok

 • Chýbajúce dva zuby okrem P1 (prvé premoláre)

 • Chýbajúce laloky

 • Kaprí chrbát alebo rovná chrbtová línia

 • Príliš vtiahnuté brucho

 • Ľahké kosti. Slabé osvalenie

 • Kravský postoj

 • Nedostatočné uhlenie zadných končatín (rovné päty)

 • Biele znaky presahujúce ¼ tela

 • Výška presahujúca maximum

DISKVALIFIKUJÚCE CHYBY:

 • Agresívny alebo príliš plachý jedinec

 • Každý jedinec s fyzickými abnormalitami alebo neadekvátnym správaním by mal byť diskvalifikovaný

 • Depigmentovaný nos

 • Podkus

 • Predkus, ak sú viditeľné zuby pri zatvorenej papuli

 • Chýbajúci špičiak alebo stolička, okrem M3

 • Jedno oko modré, druhé hnedé

 • Kupírované uši alebo chvost

 • Bedrá nižšie ako kohútik

 • Chýbajúci mimochod (ťaví krok)

 • Nedostatočne voľná a pružná koža

 • Všetky jedince sfarbené nabielo, myšacou šedou, škvrnité, čierne s pálením, modré

 • Psy s nižšou kohutikovou výškou ako 65 cm a suky nižšie ako 60 cm

 • Kryptochizmus alebo monorchizmus, použitie umelých zásahov na dosiahnutie niektorých efektov, albinizmus, vady v type

Poznámka:Psy majú mať dva normálne vyvinuté semenníky, úplne klesnuté v miešku
V chove majú byť používaní iba funkčne a klinicky zdraví jedinci, typickí predstavitelia plemena.


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

TOPlist